SPK Haftalık Bülteni'nde 17 kişiye suç duyurusunda bulunulmasına ve işlem yasağı getirilmesine karar verildi.

Yatırım yeri tarafından derlenen habere göre, SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre 17 kişiye suç duyurusunda bulunulmasına ve işlem yasağı getirilmesine karar verildi.

Bülten'de yapılan açıklamaya göre;

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 24.06.2011-05.01.2012 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/1-(A)-2 maddesi ve 6362 sayılı SPKn’nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığından, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında anılan hükümler kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115/1 maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca aynı kişiler SAMAT pay piyasasında 24.06.2011-05.01.2012 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler hakkında, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi

İşte SPK tarafından hakkında suç duyurusu yapılan ve işlem ysağı getirilen kişiler;