SPK tarafından aralarında Mecnur Çolak'ın oğlu Adnan Çolak'ın da bulunduğu 11 kişiye borsalarda 2 yıl süre ile işlem yasağı getirildi.

yatirimyeri tarafından derlenen habere göre, SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre; Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında 13.08.2013-20.11.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığından, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıda isimleri yer alan kişiler hakkında anılan hüküm kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 115/1 maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen ve/veya suça konu işlemlerin gerçekleştirildiği hesapların sahipleri ile ilgili olarak, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)’nin 5 nci ve 6 ncı maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.