SPK Haftalık Bülteninde Tera Menkul'e yapılan inceleme sonucunda idari para cezası verildiği belirtildi.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda;

* Aracı Kurum’un tanıtım ve pazarlama amaçlı gönderdiği e-posta içeriğinde “SPK ve Takasbank Güvencesi” ibaresine yer verilmesi nedeniyle, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 41’inci maddesinin 5’inci fıkrasının (c) alt bendi uyarınca 104.196 TL,

Aracı Kurum’un tanıtım ve pazarlama amaçlı gönderdiği e-posta içeriğinde karda ve zararda olan müşteri hesaplarının oransal dağılımına yer verilmemesi nedeniyle III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 41’inci maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince 26.049 TL  idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.