SPK, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı yayımladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) yayımlanan "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı" ile Değişken Sermayeli Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına (DSYO) ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, internet sitesinde yayınlanan “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ile değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek ilgili kişi ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Açıklamada, DSYO’ların, açık uçlu bir sermaye yapısına sahip olması, paylarının itibari değerinin bulunmaması ve paylarının alım satımının sadece ortaklık tarafından ihraç ve ortaklığa iade şeklinde yapılması nedenleriyle yatırım fonlarına benzediği, ayrıca anonim ortaklık şeklinde kurulması, tüzel kişiliği haiz olması ve kendi portföyünü yönetebilmesi nedenleriyle de menkul kıymet yatırım ortaklıklarına benzediği kaydedildi.

Tebliğ Taslağı ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları sabit sermayeli ve değişken sermayeli olmak üzere sınıflandırıldığı ve her iki ortaklık türüne ilişkin usul ve esasların ayrı ayrı düzenlendiği ifade edilen açıklamada DSYO payları, yatırımcıların talebi üzerine ihraç edilip, yatırımcıların paylarını iade etmesi halinde ise ortaklık tarafından geri alındığı ve bu sayede ortaklık sermayesinin sürekli olarak değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

DSYO'ların başlangıç sermayesi en az 2 milyon TL olacak

Yapılan açıklamada, DSYO’ların kurucu payları ve yatırımcı payları olmak üzere iki tür pay ihraç edebilecekleri, kurucu payları sahibine, kar payı, tasfiyeden pay alma, genel kurula katılma, genel kurulda oy kullanma, bilgi alma ve inceleme, özel denetim isteme, genel kurul kararlarının iptali için dava açma ve azlık hakkı tanındığı, yatırımcı paylarının sahibine ise sadece kar payı ve tasfiyeden pay alma hakkı tanınacağının tebliğ ile düzenlendiği belirtildi.

DSYO’ların kuruluş sermayesinin sadece kurucu paylarının ihracı ile karşılanacağı ve bu sermayenin asgari 2 milyon TL olacağının vurgulandığı açıklamada, ilgili kişi ve kuruluşların Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini 15 Ağustos 2014 tarihine kadar "KYDTaslak@spk.gov.tr" e-posta adresine ya da Kurul'a yazılı olarak gönderebilecekleri bildirildi.