SPK Haftalık Bülteni'nde Karsan yöneticilerinin yaptığı usulsüz işlemler nedeniyle zarara uğrayan şirketin zararının ödenmesi kararlaştırıldı

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan, Şirket) nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler neticesinde İnan Kıraç, Klod Nahum ve Jan Nahum hakkında suç duyurusu yapıldı.

2010-2012 döneminde, Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’den yapılan tasarım ve mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan malvarlığının ilişkili olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. lehine faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarında azaltılması nedeniyle yapılan suç duyurusunda SPK şu açıklamalarda bulundu:

A) 2499 sayılı SPK’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi ile 6362 sayılı SPK’nun 21/4 ve 92’nci maddeleri uyarınca, 2008-2012 döneminde Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’den yapılan tasarım ve mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan’ın malvarlığında meydana gelen faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarındaki azalmanın giderilmesini teminen, 31.12.2010 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte 226.252 TL’nin, 31.12.2011 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte 4.044.396 TL’nin, 31.12.2012 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte 3.903.666 TL’nin, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. nezdinde takip ve tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Karsan’ın; söz konusu tutarların yasal faizleri ile birlikte Karsan’a ödenmesi hususunda ise Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’nin uyarılmasına,

B) 2010-2012 döneminde, Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.’den yapılan tasarım ve mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan’ın malvarlığının ilişkili olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. lehine faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarında azaltılması neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Karsan yöneticileri aleyhine dava açabileceklerinin Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta Karsan ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Karsan’dan istenmesine, karar verilmiştir.