SPK, İhlas Holding ve İhlas Ev'e idari para cezaları verdi.

yatirimyeri tarafından derlenen habere göre, SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre, İhlas Holding A.Ş. ve İhlas Ev Aletleri A.Ş. nezdinde yapılan inceleme sonucunda,  idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İhlas Holding A.Ş'ye, üçüncü kişiler lehine teminat verilmesi nedeniyle Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi ve yine Kurulumuzun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İhlas Ev Aletleri A.Ş.'ye, şirkete bağlı ortaklığı tarafından imzalanan sözleşmenin askıya alınmış olmasına karşın herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamış olması nedeniyle Seri II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 23’üncü maddesi uyarınca 24.672 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bültende ayrıca, Şirket hakkındaki idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği bilgisine yer verildi.