SPK’nın borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarını gözetim sisteminin etkinliğinin artırılması için çalışmalar yapılacak.

SPK, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile başlatılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'na Destek" konulu projeye ilişkin bir açıklama yaptı.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), tarafından kurumsal yönetim alanında işbirliğine yönelik olarak “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’na Destek” konulu bir proje başlatılmış bulunmaktadır. Proje ile Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kurumsal yönetime ilişkin zorunlu düzenlemeleri etkin biçimde uygulaması, bu uygulamanın SPK tarafından etkin gözetimi ve zorunlu olmayan ilkelere dair raporlamanın iyileştirilmesi yoluyla, borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Borsa şirketleri için pay sahiplerinin hakları, kamuyu aydınlatma, yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü gibi önemli konuları içeren kurumsal yönetim ilkeleri, ülkemizde ilk kez Haziran 2003 tarihinde, “uy ya da açıkla” temelinde bir ilke seti olarak yayınlanmıştır. Bu çerçevede, Borsa şirketleri, ilkelerin uygulanması ya da uygulanmaması durumunda gerekçesine açıklık getiren bir uyum raporu yayınlamakla yükümlü tutulmuştur.

İlkelerin zorunlu nitelikte olmamasına bağlı olarak, etkisi sınırlı olduğu gözlemlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamasının güçlendirilmesi amacıyla, 2011 yılında Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu, kurumsal yönetim konusunda zorunlu düzenlemeler yayınlamak üzere yetkilendirilmiştir. Söz konusu yetki çerçevesinde, mevcut durumda borsa şirketleri için yürürlükte olan uygulaması zorunlu kurallar ve “uy ya da açıkla” yaklaşımında hazırlanan ilkeler yürürlükte bulunmaktadır.
Proje faaliyetleri, SPK, EBRD ve Danışman Nestor Advisors ve Ünsal Gündüz Avukatlık Ortaklığı ile işbirliği içinde 12 ay süreyle yürütülecektir. Proje kapsamında, borsa şirketlerinin kurumsal yönetim yapısı ve uygulamaları gözden geçirilerek, şirketlerin kuralları uygulamasını kolaylaştıracak uygulama rehberleri, kitapçık ve şablonların hazırlanması planlamaktadır. 

Diğer taraftan, SPK’nın borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarını gözetim sisteminin etkinliğinin artırılması için de çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, zorunlu kuralların uygulanması bağlamında, borsa şirketleri tarafından sorunlu olduğu değerlendirilen konularda da şirketlere eğitim programları gerçekleştirilecektir."