SPK, bir şirkete 3 farklı eylem nedeniyle idari para cezası yağdırdı

SPK tarafından AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda,

1-Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539 sayılı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay nezdinde açılan dava hakkında ilgili özel durum açıklamasının öngörülen sürelerde yapılmaması nedeniyle Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ’in 14’üncü maddesi gereğince 135.926 TL,

2-Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539 sayılı Kararı’nın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay nezdinde açılan davada, Danıştay 13’üncü Dairesi’nin dava konusu Rekabet Kurulu Kararı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş olduğuna ilişkin özel durum açıklamasının öngörülen sürelerde yapılmaması nedeniyle Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ’in 14’üncü maddesi gereğince 269.500 TL,

3-Rekabet Kurulu’nun 17.11.2011 tarih ve 11­57/1473­539 sayılı Kararı’na konu şartlar çerçevesinde devri gerçekleştirilen lokasyonlardan bazılarını devralan Sinema ve Eğlence Hizmetleri A.Ş. tarafından, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş. aleyhine, lokasyon devrine ilişkin sözleşme ile borçlu olunmadığının tespiti ve devir sözleşmesinin iptali talepleriyle açılan dava hakkında özel durum açıklamasının yapılmaması nedeniyle Mülga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ’in 14’üncü maddesi gereğince 269.500 TL, idari para cezalarının uygulanmasına karar verildi. Karar SPK haftalık bülteninde yer aldı.