SPK Ekim Ayı Beklenti Anketi: Katılımcılarda hâkim olan görüş önümüzdeki ay, altı ay ve bir yıl içinde ABD dolarında artış yaşanacağı yönünde.

Sermaye Piyasası Kurulu Beklenti Anketi Ekim ayı sonuçlarına göre, gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların %57’si önümüzdeki ay değişim beklemezken, artış bekleyen katılımcıların oranı altı aylık ve yıllık dönemler için sırasıyla %53 ve %55 olarak gerçekleşti.
   
SPK anketine göre, katılımcılarda hâkim olan görüş önümüzdeki ay, altı ay ve bir yıl içinde ABD dolarında artış yaşanacağı yönünde.
   
Anket'te şu değerlendirmelere yer verildi:   
 
"Bir önceki anket sonuçlarında %38 olan bir aylık dönemde artış  bekleyen katılımcıların oranı bu ay %48’e çıkarken, aynı yönde görüş bildiren katılımcıların oranı altı aylık ve yıllık dönem için sırasıyla %63 ve %61’e ulaşmıştır.
   
Katılımcıların %50’si önümüzdeki ay Euro’da değişim beklemezken, bir dönem önceki anket sonuçlarında %25 olan artış bekleyen katılımcıların oranı bu ay %38 olarak gerçekleşmiştir. Altı aylık ve yıllık dönem için artış beklentisi ağırlık kazanmış, sırasıyla %52 ve %59’a yükselmiştir.
   
BIST-100 endeksine ilişkin olarak katılımcıların %50’si önümüzdeki ay, %42’si önümüzdeki altı ay değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirirken, yıllık dönem için yükseliş beklentisine sahip katılımcıların oranı %49’a ulaşmıştır.
   
BIST pay piyasası işlem hacmine ilişkin olarak önümüzdeki ay katılımcıların %55’i, önümüzdeki altı ay %48’i değişim beklemezken, yıllık dönemde %50 ile çoğunluğu artış yaşanacağı yönünde görüş bildirmiştir.
   
Katılımcıların %73’ü önümüzdeki ay, %55’i önümüzdeki altı ay halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak değişim beklemezken, önümüzdeki bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıları oranı %48 olarak gerçekleşmiştir.
   
Özel sektör borçlanma araçlarının ihracına ilişkin koşullarda önümüzdeki ay katılımcıların %59 ile çoğunluğu değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için iyileşme beklentisi ağırlık kazanmış, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla %53 ve %62 olarak gerçekleşmiştir.
 
Katılımcıların %62’si önümüzdeki ay, %44’ü önümüzdeki altı ay yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak değişim beklemezken, yıllık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı %46’ya ulaşmıştır.