SPK, Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esasları belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması ile Satış ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar hakında yönetmelik yürürlüğe girdi.

SPK'nın konu ile ilgili Tebliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, Kurul kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, Kurul mali yönetiminin yapısına ve işleyişine, Kurul bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına, giderlerin yapılmasına ilişkin esaslar ile Kurulun demirbaş ve varlık satışı ve benzeri işlemlerine ilişkin esasları düzenlemek olarak gösterildi.