Sermaye Piyasası Kurulu bir şirketin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lider Faktoring AŞ'nin 3 TL fiyat ile halk arzına onay verdi. SPK haftalık bültenine göre Kurul, Lider Faktoring AŞ'nin nominal 4,5 milyon lira tutarındaki paylarının pay başına 3 lira ile halka arzını uygun buldu. 30 milyon TL sermayeli şirketin halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25’ine tekabül eden 1.125.000 TL nominal değerli paylar da satışa hazır hale getirildi. Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek paylar Şirket ortaklarından Yuda Elenkave’ye ait.