Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, hisse senedi ve tahvil piyasasında merkezi karşı taraf uygulamasına geçilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız ve çok kısa bir süre içerisinde tüm piyasalarımızda merkezi karşı taraf uygulamasını başlatacağız" dedi.

Ertaş, SPK evsahipliğinde, Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Yönelik Uluslararası Enstitü (UNIDROIT) işbirliğinde düzenlenen "Finansal Bütünlüğün Geliştirilmesi: Cenevre Konvansiyonu ve Finansal Yükümlülüklerin Tasfiyesi Amacıyla Yapılan Netleştirmeye İlişkin UNIDROIT Prensipleri" konulu seminerin açılışında, son 10 yılda hem Türkiye, hem de tüm dünya finans piyasaları açısından büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını kaydetti.

Krizin gelişmekte olan ülkeler açısından hem riskler, hem de fırsatlar oluşturduğunu aktaran Ertaş, bu süreçte Türkiye'nin 2023 yılına kadar İstanbul'u 10 büyük küresel finans merkezinden biri yapma yönünde önemli bir hedefi olduğunu anımsattı.

Ertaş, İstanbul'un Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika bölgeleri arasında ticaret ve finansın geçiş noktası konumunda olduğunu dile getirerek, "İstanbul'un jeopolitik ve stratejik konumu dışında ülkemiz finansal sistemini güçlendirmek için de önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Bu kapsamda UNIDROIT prensiplerinin uygulanması yönündeki ilk adımın Ekim 2009'da yayımlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji ve Eylem Planı'nda açıklandığını hatırlatan Ertaş, Eylem Planı'nda menkul kıymetlerin teminata konu olması işlemlerinin hukuki dayanağının UNIDROIT ve AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirileceğinin açıkça vurgulandığını dile getirildi.
Ertaş, Türk ekonomisinde son 11 yılda önemli gelişmeler yaşandığını ve milli gelirin yaklaşık 3 kat arttığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelişmelerin devam edeceğine dair kuvvetli beklentiler hakim. Güçlü bir sermaye piyasasının varlığı hem bizim için, hem de bölgemiz için son derece önemli. Hükümetimizin ortaya koyduğu 2023 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'ni gerçekleştirebilmek için geçen yılın son gününde yeni Sermaye Piyasası Kanunumuz yürürlüğe girdi. Finansal altyapı kuruluşları olan merkezi takas, merkezi saklama ve veri depolama kuruluşları ilk defa yasal düzenlemeye kavuşturuldu.

Ayrıca merkezi karşı taraf uygulamasının yasal alt yapısı oluşturuldu; hem organize, hem de tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraf uygulamasına geçilebilmesine yönelik hukuki zemin oluşturuldu. Kurulumuzca sermaye piyasamızda Takasbank'ın kurulduğu yıldan bu yana sıklıkla tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen merkezi karşı taraf uygulamasına ilk olarak Takasbank'ın işlettiği ödünç pay senedi piyasasında geçilmesine izin verildi. Diğer yandan hisse senedi ve tahvil piyasasında da merkezi karşı taraf uygulamasına geçilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız ve çok kısa bir süre içerisinde tüm piyasalarımızda merkezi karşı taraf uygulamasını başlatacağız."
 
"Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler AB Komisyonu nezdinde de olumlu değerlendirildi"
 
SPK Başkanı Ertaş, yeni SPK kanunu ile uluslararası uygulamalara paralel olarak Türkiye'de ilk kez finansal piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasının takas kuruluşu tarafından garanti edilmesine ilişkin hukuki alt yapı oluşturulduğunu söyledi.
Bu kapsamda takas kurumlarına teslim edilen teminatların, haciz, rehin ve benzeri hukuki uygulamalara karşı koruma altına alındığı bilgisini veren Ertaş, yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemelerin AB Komisyonu nezdinde de olumlu olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Ertaş, AB Komisyonu tarafından 16 Ekim'de açıklanan Türkiye 2013 yılı İlerleme Raporu'nda yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun "merkezi karşı taraf" ve "takas kuruluşu" gibi temel kavramları tanımlayarak, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması yönündeki katkısına vurgu yapıldığını belirterek "İnanıyorum ki yeni Sermaye Piyasası mevzuatı ile birlikte, önümüzdeki günlerde Türk sermaye piyasaları son derece ileri, Avrupa Birliği ve uluslararası normlar ile uyumlu, pek çok ülkeye örnek olabilecek bir hukuki alt yapıya sahip olacaktır" dedi.