SPK, Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi.

SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültene göre,Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (Koza Altın), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (Koza Metal) ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (İpek Enerji) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.  ile ilgili olarak,

Kar dağıtım politikasında ortaklar için belirlenen kâr payı dağıtım oranının net olarak belirtilmemesi ve kar dağıtım politikasında kâr payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin bilginin bulunmaması nedeniyle II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 4. maddesi uyarınca 308.408 TL

İpek Üniversitesi’ne (eski unvanı: Altın Koza Üniversitesi) yapılan bağış ve yardımlarda özel durum açıklamasında bulunulmaması nedeniyle ise Seri: VIII, No: 54 Özel Durumlar Tebliği’nin ekinde yer alan özel durumlara ilişkin Rehber’in 5.8 inci maddesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27 nci maddesi uyarınca 925.224 TL

*Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ile ilgili olarak

Esas sözleşmede hüküm bulunmaksızın bağış ve yardımda bulunulması nedeniyle Mülga Seri: IV No:27 Temettü Tebliği’nin 7. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca  123.278 TL

İpek Üniversitesi’ne (eski unvanı: Altın Koza Üniversitesi) yapılan bağış ve yardımlarda özel durum açıklamasında bulunulmaması nedeniyle Seri: VIII, No: 54 Özel Durumlar Tebliği’nin ekinde yer alan özel durumlara ilişkin Rehber’in 5.8 inci maddesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27 nci maddesi uyarınca 925.224 TL

*İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.ile ilgili olarak

Esas sözleşmede hüküm bulunmaksızın bağış ve yardımda bulunulması nedeniyle Mülga Seri: IV No:27 Temettü Tebliği’nin 7. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca 123.278 TL

İpek Üniversitesi’ne (eski unvanı: Altın Koza Üniversitesi) yapılan bağış ve yardımlarda özel durum açıklamasında bulunulmaması nedeniyle Seri: VIII, No: 54 Özel Durumlar Tebliği’nin ekinde yer alan özel durumlara ilişkin Rehber’in 5.8 inci maddesi ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 27 nci maddesi uyarınca 925.224 TL idari para cezaları verildi.

Bültende ayrıca, Koza Altın, Koza Metal ve İpek Enerji (Şirketler) hakkındaki idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri belirtildi. Öte yandan, Şirketlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirketler hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan ilgili Şirket yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği ifade edildi.