SPK ile TDUB, orman vasfını yitirmiş 2B sınıfındaki araziler ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak yapılacak değerlemelerde görev almaya talip oldu.

Sermaye Piyasası Kanunu ile 2010 yılında kurulan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), orman vasfını yitirmiş 2B sınıfındaki araziler ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak yapılması planlanan değerlemelerde görev almaya talip oldu.

TDUB Başkanı Bekir Yener Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2B'ye ilişkin tasarının bu ay yasalaşmasını beklediklerini ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına resmi başvuruda bulunduklarını söyledi.

2B ile ilgili kanun taslağında beklentilerinin tam olarak karşılanabilmesi için mevcut taslakta sektöre verilen görevin dolaylı değil, doğrudan belirtilmesini istediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

''Halihazırda gündemde olan 2B taslağında rayiç bedelin Hazineye ait taşınmazların değerleme esaslarına göre yapılacağı belirtiliyor. Bu çerçeve içerisinde de rayiç bedelin bizim üyelerimizce de yapılabileceği aktarılıyor. Biz, TDUB olarak 2B düzenlemesinde sektörümüze bu şekilde dolaylı değil doğrudan bir görev verilmesinin daha açıklayıcı olacağını düşünüyoruz.''

Yıldırım, söz konusu düzenlemeler kapsamında yapılacak değerlemelerde ve değerlere yapılacak itirazlarda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı değerleme uzmanlarının, konunun muhatabı olarak adres gösterildiğine değinerek, ''Biz sadece 2B ile ilgili değil bundan sonra gündeme gelecek olan Kamulaştırma Yasası kapsamında da bilirkişi olarak rol almak istiyoruz. Halka açık şirketlerin de gayrimenkul değerlemesini yapabiliyoruz'' diye konuştu.

-''Bir konutun değerlemesi 1 veya 2 gün sürüyor''-

Beklentilerinin sadece 2B ve kentsel dönüşüm ile ilgili değerlemelerde yer almak değil, değerleme işlemlerinin tamamında rol oynamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, 107 SPK lisanslı firmanın tamamının, SPK izinleri almış ve belli şartları yerine getirmiş şirketlerden oluştuğunu belirtti.

Yıldırım, 1.560'ı aşan üyeleri bulunduğunu kaydederek, konut finansman sisteminde bu yıl sadece konut için 650 binin üzerinde değerleme raporu yapıldığını, gayrimenkullerin alım satımında ve değerlerinin tespitinde veya vergiye konu olabilecek değişikliklerde de görev almak istediklerini ifade etti.

Bir konutun tüm detaylarıyla değerlemesinin 1 veya 2 gün sürdüğünü kaydeden Yıldırım, ''Her zaman Uluslararası Değerleme Standartları'nı dikkate alıyoruz. Oluşturulması planlanan bir değerleme standartları havuzu ile değerlemenin yapılacağı esaslar ve hangi kriterlere dikkat edileceği belirtilecek'' dedi.

-Türkiye Değerleme Standartları Modeli-

Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü tarafından bazı alanlardaki değerleme faaliyetlerinde özel olarak yetkilendirildiklerini hatırlatarak, bir süre sonra birliğin ''Disiplin ve Değerlendirme Yönetmeliği''nin SPK tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulmasını beklediklerini, ardından Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yapılandırılacak ''Türkiye Değerleme Standartları Modeli''ni yayınlamayı planladıklarını söyledi.

Birliğin, bu standartlarla ilgili çalışmalarını geniş katılımlı bir grupla sürdürdüğüne değinen Yıldırım, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR), Değerleme Uzmanları Derneği (DUD) katılımıyla sürdürülen değerleme standartları çalışmaları aracılığıyla birliğin, konu ile ilgili yapılması gereken düzenlemelere dikkati çekmeyi hedeflediğini belirtti.