Şişe Cam A.Ş. açıklaması;Şirketimiz 21 Nisan 2015 tarihindeki özel durum açıklamasıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili mevzuatında düzenlenen Likidite Sağlayıcılığı faaliyeti kapsamında,  bağlı ortaklığımız Anadolu Cam Sanayii A.Ş. paylarına likidite sağlanması amacıyla İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. ile hizmet sözleşmesi imzaladığını ve bu kapsamda İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bir alım hakkı verdiğini duyurmuştu. Bahsi geçen alım hakkı Likidite Sağlayıcısı olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kullanılacaktır. İşlem gerçekleştiğinde ayrıca bir duyuru yapılacaktır. Şirketimiz yine bu faaliyet kapsamında kullanılmak üzere İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 3.000.000 adet Anadolu Cam Sanayii A.Ş. payı için, hisse başına 2,60 kullanım
fiyatlı yeni bir alım hakkı vermeyi kararlaştırmıştır. Bu rakam Anadolu Cam Sanayii'nin ödenmiş sermayesinin %0,676'sını oluşturmaktadır (binde 6,76).