Şişe Cam'da, Efes Holding A.Ş.'nin payı yüzde 8.23'e yükseldi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak Efes Holding A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, hakim ortağı olan Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından 8.11.2016 tarihli mahkeme kararı ve eki bilirkişi raporu uyarınca, 3,19 TL fiyattan 91.365.815,939 adet pay 28.12.2016 tarihinde tescil edilen Şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak eklendiği bildirildi. Bu işlemle birlikte Şirketin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payı 28.12.2016 tarihi itibarıyla yüzde 3,77 den yüzde 8,23’e yükselmiştir.