Şekerbank'ın yüzde 19.37'sini elinde bulunduran Samruk-Kazyna fonu paylarını Kazkommertsbank'a satmak için anlaştı.

Şekerbank'ta hisse satışı anlaşması gerçekleşti. Anlaşmaya göre, bankada Samruk-Kazyna'ya ait olan yüzde 19.37'lik pay Kazkommertsbank tarafından satın alınacak.

Anlaşma bugün imzalandı. Anlaşmanın geçerli olması için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor.
Satış bedeli ise hisse devir tarihinde ödenecek.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Milli Servet Fonu "Samruk-Kazyna" JSC'ye ait olan ("SK") Şekerbank T.A.Ş. sermayesinin %19,37'sini temsil eden 224.353.416,49 Şekerbank T.A.Ş. hissesinin, "Kazkommertsbank" JSC ("KKB") tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satınalma Anlaşması ("HSA") 30 Aralık 2015 tarihinde imzalanmıştır.

HSA'ya göre, satış süreci (hisselerin devri ve ücretin ödenmesi) Bankanın diğer çoğunluk ortağı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'yla (SEMVAK) yapılmış olan mevcut Pay Sahipleri Anlaşması şartlarına uyulması, gerekli kurulların kararı ve ilgili hükümet otoritelerinden alınacak olan izinler dahil olmak üzere gereken koşulların gerçekleşmesi çerçevesinde yürütülecektir. Satış bedeli hisse devir tarihinde belirlenecektir.