21.12.2016 tarihinde gerçekleştirilen hisse devri ve akabinde gerçekleştirilen sermaye artırımında Polisan Holding A.Ş'nin rüçhan haklarını kullanmaması sonucu, Polisan Holding A.Ş.'nin Polisan Boya'daki hissedarlık oranı %50 olmuştur. Kansai Paint'in hisse devri mukabilinde Polisan Holding
A.Ş. 'e 68.500.000 USD ödemiş ve sermaye artırımı dolayısı ile Polisan Boya'ya toplamda 45.000.000 USD para transferinde bulunmuştur. 
Ayrıca, ana sözleşme değişikliği ile şirketin yeni adı "POLİSAN KANSAİ BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" olarak tescil edilmiştir.