Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamalarında, Türkiye ekonomisinde yaşanan daralmanın geçici olması için gereken tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Ekonominin şoklara dayanıklı olduğunun da altını çizdi. Yurtiçinde yaşanan gelişmelerin yanında küresel ve bölgesel konjonktürün bozulduğu bir dönemden geçildiğini, küresel ticarette zayıflamanın, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında azalmanın ve jeopolitik gerginliklerin üçüncü çeyrekte büyüme üzerinde olumsuz etki yarattığına değindi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya açıklamalarında, yılın üçüncü çeyreğinde yavaşlayan iktisadi faaliyetin, alınan tedbir ve teşviklerin desteğiyle son çeyrekten itibaren kademeli olarak toparlanacağının tahmin edildiğini belirtti. Gelecek dönemde,, para politikası kararlarının enflasyon görünümüne bağlı olacağına işaret etti. Aynı zamanda, yakın dönemde küresel finansal piyasalarda artan oynaklıkların portföy hareketleri ve varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem yapmış olduğu açıklamalarında, Türkiye’de 3.çeyrek büyümesinin beklenenden düşük gelmesinde, TÜİK’in yaptığı yöntem değişikliğinin payının olduğunu ancak kapsayıcı büyüme sorunun ortada olduğuna değindi. Türkiye’nin genişlemeci, küresel rekabeti öne çıkartan, KOBİ’leri destekleyen, üretim odaklı yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı olduğuna da vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Bülent Gedikli açıklamalarında, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğini ve son açıklanan büyüme rakamının gerçek potansiyeli yansıtmadığını ifadelerinde yer verdi.

Ekim ayında Türkiye’de cari işlemler açığı beklentilere paralel 1.675 milyon $ seviyesinde geldi. Verinin detayını incelediğimizde, Yıllık (on iki aylık) cari açık ise 33.773 milyon $ seviyesine ulaştı. Yıllık veride temmuz ayından bu yana düşüş durdu ve son üç aydır yükseliş var. Cari açıkta dış ticaret açığının büyük ağırlığı var ancak yıllık verilerde artışa geçmemizde Turizm gelirlerindeki düşüş bunda etkili oldu. Ocak-Ekim döneminde turizm gelirleri 12.389 milyon $ olurken ve rakam geçen yıl aynı dönemde 19.507 milyon $ seviyesinde oluşmuştu. Burada Turizm’den kaynaklı 7.1 milyar $ seviyesinde bir kayıp var. 

Türkiye ekonomisi 27 çeyrek dönem sonunda ilk kez 3.çeyrek dönemde yıllık bazda %1.8 küçüldü. Verinin detayını incelediğimizde, üretimde tarım sektöründe son dört çeyrektir küçülme yine devam etti ve 3Ç dönemde %7.7 küçülme oluştu. Sanayi grubundan %1.4 küçüldü. İnşaat sektörü %1.4 büyüme gösterirken, GSMH içindeki paydasında da yükseliş oldu. Önemli ağırlığa sahip hizmetler sektöründe ise %8.4 gibi sert bir düşüş vardı. 

Hazine Müsteşarlığının düzenlemiş olduğu 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde, %11.51 bileşik faizle 721,6 milyon lira net satış gerçekleşti.

Avrupa

Almanya ekonomi bakanlığı açıklamalarında, işsizlikteki azalmanın, mültecilerin işgücü piyasasına girişleriyle yavaşladığını ve 3.çeyrekteki yavaşlamanın ardından ekonomide kısmi yükseliş görüleceğini belirtti. Global ekonomik ortamda zorluğun sürdüğünü ancak bir miktar kademeli bir iyileşme göründüğünü ifade etti.

Petrol

Irak petrol bakanı açıklamalarında, OPEC’te anlaşıldığı şekliyle üretimi kısmayı amaçladıklarını, uygulanacak çok sayıda seçeneği gözden geçireceklerini belirtti.

Çin

Çin kasım ayı sanayi üretim verisi %6.1 olan beklentinin üzerinde %6.2 oranında açıklandı. Yine kasım ayını yansıtan Çin perakende satışlar %10.2 olan beklentinin üzerinde %10.8 oranında geldi.