Petkim'e 5 yıllık vergi dönemine ait 19.2 milyon TL vergi cezası kesildi.
 
Petkim, 2008-2009-2010-2011 ve 2012 yılarına ait toplam 9,6 milyon TL damga vergisi ve 9,6 milyon TL vergi ziyaı cezasının Şirkete tebliğ edildiğini bildirdi.
 
Petkim'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
 
"24.12.2013 tarihinde, Vergi Dairesi tarafından, Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesinde belirtilen istisnai kıymet beyanı uyarınca yapılan ithalatlarla ilgili olarak, 2008-2009-2010-2011 ve 2012 yılarına ait toplam 9,6 milyon TL damga vergisi ve 9,6 milyon TL vergi ziyaı cezası,  Şirketimize, tebliğ edilmiştir.
 
Söz konusu tebligatlara ilişkin uzlaşma ve yargı yoluna gitme seçenekleri de dahil tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Bu aşamada herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."