OSB’lere bizzat kamulaştırma yetkisi tanıyan düzenleme Danıştay’ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kamusal nitelik statüsü edinmeyi bekleyen OSB’lere büyük şok… Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ın başvurusu üzerene OSB’lere bizzat kamulaştırma yetkisi tanıyan düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin iptal ettiği düzenlemeler arasında, 4562 sayılı OSB Kanunu’nun OSB’ler adına o tarihe kadar yapılan kamulaştırmalara da bir nevi af getirip yasallık kazandıran geçici madde de yer aldı.

2012 yılına kadar 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 5. maddesinde OSB’lere bizzat kamulaştırma yapma yetkisi tanınmıyordu. OSB’ler adına “kamu yararı” hâlinde bakanlık aracığıyla kamulaştırma yapılabileceği ifadeleri yer alıyordu.

OSB Kanunu’nun 5.maddesi, Temmuz 2012’de çıkarılan ve kamuoyunda torba kanun olarak bilinen 6353 sayılı kanun ile değiştirildi. Yeni düzenlemenin 20. maddesiyle OSB’lere doğrudan kamulaştırma yetkisi tanındı. Torba kanun ile ayrıca bu değişikliğin OSB’ler adına o tarihe kadar yapılan kamulaştırma işlemleri için de geçerli olacağı yönünde geçici madde eklendi.

4652 sayılı OSB kanununda yapılan tartışmalı değişiklikler, Danıştay 6. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı. AYM, Danıştay’ın başvurusunu geçtiğimiz günlerde sonuçlandırdı. AYM, öncelikle başvuruyu 5.maddede OSB’lere kamulaştırma yetkisi tanıyan “...yapabilen veya...” sözcükleriyle sınırlı gerçekleştirdi ve OSB’lere kamu kuruluşu veya belediye gibi bizatihi kamulaştırma yapma yetkisi veren bu sözcükleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

KAMUSAL NİTELİK STATÜSÜ KAÇINILMAZ OLDU

Sanayi Gazetesi, OSB’lerin kamusal nitelik statüsü edinmesi gerekliliğini uzun süredir ısrarla gündemde tutarken Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı bu statünün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha açığa çıkardı. Kamulaştırma yetkisi geriye dönük olarak elinden alınan OSB’ler gerek kuruluş aşamasında gerekse genişleme çalışması esnasında önemli sıkıntılar yaşayacak. Sorunun çözümü ise OSB’lere kamusal nitelik statüsü hakkı tanınmasından geçiyor.