Moody's İtalya'nın görünümünü 'negatif'e indirdi.

Moody's Investors Service, İtalya'nın Baa2 olan uçun vadeli kredi notunun görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e indirdi. Baa2 olan uzun vadeli kdemli teminatsız tahvil notunu Baa2 ve kısa vadeli şirket bonosu notunu P-2 olarak yineledi. Moody's görünümü düşürmesine neden olarak ekonomik ve mali eformlardaki yavaş ilerlemeyi işaret etti.