Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2014′ün ilk çeyreğine ait cep telefonu ve internet kullanımlarına dair çarpıcı rakamlar açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2014'ün ilk çeyreğine ait "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü"nün karnesi niteliğinde olan 'Üç Aylık Pazar Verileri' raporunu yayınladı. BTK'nın yayınladığı raporda mobil pazar ve sabit pazar üzerine dikkat çekici sonuçlar açıklandı.
 
MOBİL ABONE SAYISI


 
BTK'nın 2014 yılı ilk üç ayını kapsayan raporda ilk dikkat çekici rakam mobil GSM ve internet abone sayılarında yaşanan artış  oldu. Türkiye'de akıllı telefon kullanımı her geçen gün artıyor. Bu artışla birlikte mobil cihazlardan internete bağlanan kişi sayısını ve abone sayısını hızla artırıyor.
 
Bu artışla birlikte toplam mobil abone sayısı 2014'ün ilk üç ayında toplam 70 milyon 115 bin 287 kişiye ulaştı. Bu sayı nufusa oranlandığında, %91,5 penetrasyon oranına denk geliyor.

Temmuz 2009’da kullanıma sunulmaya başlanan 3G internet hizmeti Mart 2014 itibarıyla 51.023.960 milyon aboneye ulaştı. 3G hizmetiyle birlikte bilgisayar ve mobil cihazlardan genişbant internet hizmeti alanların sayısı ise 26 milyonu geçti. 2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise 52.359 TByte olarak gerçekleşti. Bu rakamlar dikkate alındığında mobil internet kullanımının geçen çeyreğe göre %20 artış gösterdi.
 
GSM ŞİRKETLERİNİN PAZAR PAYLARI

 

GSM işletmecileri 2014 yılının birinci üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme göre abone sayıları bakımından Avea’da %5,21 artış, Vodafone’da %0,51 artış, Turkcell’de ise %1,15 oranında azalış yaşandı.
 
GSM şirketlerinin pazar aldıkları toplam paylar ise Avea yüzde 21,81, Turkcell yüzde 49,62, Vodafone yüzde 28,57 olarak gerçekleşti.
 
Numara taşıma


 
BTK'nın yayınladığı raporda üç aylık dönemde gerçekleşen numara taşıma işlem sayısına da yer verildi. Numara taşıma işlemi bir önceki üç aylık döneme göre %23,72 oranında artarak yaklaşık 3,4 milyon olarak gerçekleşti. 20 Mayıs 2014 tarihi itibariyle toplam 68.830.966 numara taşıma işlemi gerçekleştirildi.

 
Bu yılın ilk üç ayında Avea yaklaşık 698 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 119 bin abone, Turkcell ise yaklaşık 579 bin abone kaybetti.
 
Mobil trafik hacmi

 
BTK tarafından yayınlanan bir diğer dikkat çekici rakam ise mobil trafik hacminde yaşandı. 2014 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik hacmi 47,24 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %0,15 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %10,08 oranında arttığı görülmektedir.

İşletmeci bazında incelendiğinde ise bir önceki döneme göre Turkcell’in trafiğinin %2,58 oranında azaldığı, Vodafone’un trafiğinin %0,36 oranında; Avea’nın trafiğinin ise %4,55 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine göre kıyaslandığında Turkcell’in trafik hacminde %2,82, Vodafone’un trafik hacminde %14,31 ve Avea’nın trafik hacminde %17,49 oranında artış olduğu görülmektedir.
 
Mobil gelir

2008 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir, yıllar itibarıyla artış eğilimi göstererek, 2012 yılında 16,56 milyar TL, 2013 yılında ise bir önceki yıla göre %8,2 oranında artış göstererek 17,92 milyar TL’ye yükselmiştir.


 
Bu yılın ilk çeyreğinde abone sayısına göre pazar payları incelendiğinde Turkcell’in pazar payının %49,62, Vodafone’un yüzde 28,57 ve Avea’nın yüzde 21,81’lik paya sahip olduğu görülmektedir.
 
Mobil yatırım
 
2009 yılı, 3G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 4,6 milyar TL ile en fazla yatırım yapılan yıl olurken 2013 yılında ise yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım yapılmıştır. Geçen yıl Vodafone 621 milyon TL, Avea 706 milyon TL, Turkcell ise toplamda 1.058 milyon TL yatırım yapmıştır.

 
Bu yılın ilk üç aylık dönemini incelediğimizde Turkcell 230 milyon TL, Avea 125 milyon TL ve Vodafone 235 milyon TL düzeyinde yatırım gerçekleştirdiğini görüyoruz.
 
GENİŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI


 
BTK’nın raporunda dikkat çeken bir diğer gelişme ise geniş bant internet aboneleri tarafında yaşandı. Raporda, 2008 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi olduğu görülürken, bu rakam 6 yıllık süre zarfında 5 kat artışla, 2014 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla 35 milyon aboneye ulaştığı görülüyor. Genişbant abone sayısının nüfusa ( penetrasyon oranı ) oranı yüzde 35,4 seviyesine ulaştı.
 
Bu yılın birinci çeyreğinde genişbant abonesinin bir önceki çeyreğe göre %7,3 oranında artış yaşadığı görülüyor. Ayrıca fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dönemde %7 seviyelerinde gerçekleşmiştir.


 
Mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %12 olarak gerçekleşmiştir.

 
İŞLETMECİLERİN GELİR VE KÂRLARI

 

İşletmecilerin 2013 yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %5 artışla 25 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2013 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %29,15’ini Turkcell, %23,12’sini Türk Telekom, %15,25’ini Vodafone, %12,17’sini Avea ve %20,31’ini diğer işletmeciler elde etmiştir.


 
2014 yılı birinci üç aylık dönemde ise işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.