Menderes Tekstil A.Ş. açıklaması;Bağlı ortaklıklarımızdan Tan Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İzmir ili Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yatırımı tamamlanan ve Eylül 2014 tarihinde işletmeye geçmiş olan EÜ/4270-2/02549 lisans
nolu 9,6 MW kurulu güçteki Aliağa Rüzgar Enerjisi Santralı ile ilgili olarak, 9,6 MW kapasite artışı yatırımı tamamlanmış olup, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 27.12.2016 tarih ve 3387 sayılı emirleri gereğince toplanan Bakanlık heyeti yapmış olduğu inceleme sonucunda tesisin işletmeye açılmasında teknik bir sakınca bulunmadığı kanısına varmıştır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarı ile Aliağa Rüzgar Enerjisi Santralı toplam 19,2 MW kurulu güç kapsamında elektrik üretimine devam edecektir.