Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, terör olayları nedeniyle mağdur olan esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası  AŞ'den kullandıkları düşük faizli kredi borçlarının 1 yıl erteleneceğini, konuya  ilişkin kararname taslağını Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.
 
Yatırım yeri tarafından derlenen habere göre, Şimşek, yaptığı açıklamada, terörün sebep olduğu sosyal ve ekonomik  yaralara merhem olacak adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, bölge  halkının özellikle de esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını, onların Kepenk  kapatarak mağdur olmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti.
 
Terör olaylarının bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin  giderilmesi için mağdur olan esnaf ve sanatkarlarla Küçük ve Orta Büyüklükteki  İşletmelere (KOBİ) yönelik tedbirler aldıklarını vurgulayan Şimşek, bu kapsamda  terör mağduru KOBİ'lere Hazine destekli kefalet sistemiyle kredi kolaylığı  getirildiğini ve bu yıl daha esnek koşullarda sistemden yararlanmalarının önünün  açıldığını hatırlattı.
 
Terör mağduru esnaf ve sanatkarlara yönelik önemli bir adım  attıklarının altını çizen Şimşek, bu kapsamda Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve  Hakkari illeri ve ilçelerinde, terör olayları nedeniyle işleri veya işletmeleri  zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük  faizli kredilerden doğan borçlarının faizsiz 1 yıl erteleneceğini bildirdi.
 
Şimşek, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:
 
"Esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet  Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine  ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya  doğrudan Bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından,  yaşanan terör olayları nedeniyle işlerinin veya işletmesinin zarar gördüğüne dair  ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazıyla birlikte bankaya yazılı müracaat  etmeleri gerekiyor. Başvuruda bulunanların, bir yıl içinde doğacak olan veya  bankaya müracaat tarihi itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi  içinde olanlar, taksit vadesinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek  suretiyle taksit vadesinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek.  Buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler de birer  yıl ötelenecek."
 
Şimşek, söz konusu esnaf ve sanatkarların, kararın Resmi gazete'de  yayımlanmasından itibaren yıl sonuna kadar Halk Bankası'na yazılı olarak müracaat  edebileceklerini söyledi.
 
ERTELEME SÜRESİNCE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ AÇILABİLECEK 
 
Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara,  talepleri halinde ilgili karar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde  düşük faizli kredi açılabileceğine dikkati çeken Şimşek, söz konusu Bakanlar  Kurulu kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen  hükümlerin uygulanmayacağını kaydetti.
 
Şimşek, ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar  borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi  başlatılmayacağını ifade etti.
 
Bankanın ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıplarının,  banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı  dikkate alınarak hesaplanacağını bildiren Şimşek, söz konusu gelir kayıplarının  Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten  karşılanacağını belirtti.