loading...
Yükleniyor...
kapat

Yatırım Yeri Mali Ajanda

Özelge ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.

Özelge ile ilgili genel tebliğ yayımlandı.

ÖZELGE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Vergi mükellefleri, tereddüte düştükleri ya da yeterince açık olmadığını gördüğü hususlarda vergi idaresinden yazılı görüş istey...

Tamamını Oku
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında değişiklik yapıldı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında değişiklik yapıldı.

SUÇ  GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK VE BUNUNLA İLGİLİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 02 Ocak 2010 tarihli Res...

Tamamını Oku
Ücret gelirlerine uygulanan  % 35 vergi oranının dava konusu edilmesi hakkında

Ücret gelirlerine uygulanan % 35 vergi oranının dava konusu edilmesi hakkında

ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANAN % 35 VERGİ ORANININ DAVA KONUSU EDİLMESİ HAKKINDA: 5479 sayılı  Kanun öncesinde gelir vergisi tarifesi ücret gelirleri yönünden 5 puan indirimli olarak uygul...

Tamamını Oku
2009 Yıl sonu döviz değerleme kurları

2009 Yıl sonu döviz değerleme kurları

2009 YIL SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI: Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 15 Ocak 2010 tarihli ve 27463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 394 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Tamamını Oku
Kıdem tazminatı  tavanı tekrar değişti.

Kıdem tazminatı tavanı tekrar değişti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEKRAR DEĞİŞTİ:   31 Aralık 2009 tarihli ve (mükerrer) 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5944 sayılı 2010 Yılı  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarı...

Tamamını Oku
Vergiden istisna gündelik tutarları.

Vergiden istisna gündelik tutarları.

1. VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ GÜNDELİK TUTARLARI: 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak vergiden istisna yurtiçi g

Tamamını Oku
Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi.

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN ENDEKSLENMESİ(2009 Yıl Sonu İçin): Anayasa Mahkemesi’nin devreden yatırım indiriminin kullanımını 2006, 2007 ve 2008 yıllarıyla sınırlayan yasa hükm...

Tamamını Oku
2010 yılı için çalışma hayatında değişen parametreler

2010 yılı için çalışma hayatında değişen parametreler

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, çalışma yaşamını ilgilendiren bir çok parametrede değişiklikler olur. 2010 yılı Ocak ayında da bir çok parametrede değişiklikler oldu. Asgari ücret...

Tamamını Oku

Arşiv Arama