Mali Ajanda

Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı

Ticaret sicili harçlarının odalarca tahsiline ilişkin G.İ.B. sirküleri yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan 6 Ocak 2017 tarihli Harçlar Kanunu Sirküleri/17 aşağıda sunulmuştur.
TAMAMINI OKU
Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri

Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri

Aylık seviyesine bağlı olarak cetveldeki satır ve sütunlara göre alınabilecek vergiden müstesna gündelik tutarı belirlenebilecektir.
TAMAMINI OKU
2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici

2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici

2016 yıl sonu (31.12.2016) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici.
TAMAMINI OKU
Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi

Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi

Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenlemesi hakkında G.İ.B. duyuruları.
TAMAMINI OKU
Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi

Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi

Devreden yatırım indiriminin endekslenmesi. (2016 yılı sonu için)
TAMAMINI OKU
Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu

Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu

Havayolu e.biletlerinin tevsik edici belge olarak kullanılması hakkında G.İ.B. duyurusu.
TAMAMINI OKU
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

31 Aralık 2016 tarihli 3 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair…
TAMAMINI OKU
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi düzenlemesi hakkında yönetmelik yayımlandı....
TAMAMINI OKU
2016 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları

2016 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları

2016 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2016) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
TAMAMINI OKU
Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti

Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti

Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti. (%9,75)
TAMAMINI OKU
1.1.2017 den itibaren e.fatura ve e.deftere geçmek için mali mühür başvurusu yapmak

1.1.2017 den itibaren e.fatura ve e.deftere geçmek için mali mühür başvurusu yapmak

1.1.2017 den itibaren e.fatura ve e.deftere geçmek için mali mühür başvurusu yapmakla birlikte mührünü henüz temin edememiş mükelleflerle ilgili du...
TAMAMINI OKU
6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı

6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı

6736 sayılı Kanunun varlık barışına ilişkin hükümleriyle ilgili süre 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı .
TAMAMINI OKU
2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı

2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı

2017 Yılında ödenecek Emlak Vergisi hakkında genel tebliğ yayımlandı.
TAMAMINI OKU
Gelir vergisinde 2017 için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı

Gelir vergisinde 2017 için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı

Gelir vergisinde 2017 için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı.
TAMAMINI OKU
2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi

2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi

2017 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.
TAMAMINI OKU
6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ

6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.
TAMAMINI OKU
Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması

Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması

Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması.
TAMAMINI OKU
2017 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları

2017 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları

474 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2016 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %3,83 olarak açıklanmıştır.
TAMAMINI OKU