Köprü ve otoyolların halka arzı için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bünyesinde kurulacak şirketin gelirlerinin yüzde 1'i, köprü ve otoyolların bakım veya onarım masraflarında kullanılacak. Bu oranın üzerindeki masraflar, hissedarların zarar görmemesi için genel bütçeden karşılanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, köprü ve otoyolların halka arzı için ÖİB ve Karayolları Genel Müdürlüğü bürokratlarınca yürütülen mevzuat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Buna göre, "Torba Kanun" tasarısında yer alacak düzenlemeyle ÖİB bünyesinde şirket kurularak, halka arzın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin ön hazırlıklar tamamlanırken, gelecek hafta ilgili bakanlıkların görüşlerinin alınması, eylül ayında ise düzenlemenin Başbakanlık'a gönderilmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarının ardından TBMM'ye sunulacak düzenleme, bu yıl yasalaşsa da hazırlık çalışmaları nedeniyle halka arzın 2014'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, halka arz olunacak şirket, paralı yolların bakım ve işletme yetkisini alacak ve elde ettiği gelirin tamamını veya belirli oranını hissedarlarıyla paylaşacak. Şirketin denetimi Karayolları Genel Müdürlüğünde (KGM) olacak.

Köprü ve otoyolların bakım veya onarım masrafı, şirket gelirlerinin yüzde 1'i kadar olabilecek. Ancak şirket hissedarlarının zarar görmemesi için bu oranın üzerindeki masraflar genel bütçeden karşılanacak.