Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kurumları olan TSPAKB Başkanı Attila Köksal, Yeni Birlik Statüsü ile aralarında ciddi çıkar çatışmaları olabilecek kurumlar bir araya getiriliyor açıklamasını yaptı.
 
TSPAKB Başkanı Attila Köksal, Sermaye Piyasası'nda Gündem'in Şubat sayısında ciddi uyarılarda bulundu. Köksal, “Sermaye Piyasaları Statüsü Taslağı'nda bazı unsurlar, Birliğin demokratik ve özdüzenleyici yapısını tehlikeye düşürebilecek" dedi. Birlik Başkanı, Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü’nün bazı maddelerinin Anayasa’nın 135. maddesindeki meslek örgütü kavramıyla örtüşmediğini belirterek, sektörde yol açabileceği sorunları okuyucularla paylaştı.
 
Köksal, yapılan düzenlemenin yeni dönemde çok geniş yelpazeli bir meslek örgütü yapısı öngördüğünü belirterek: “Kanuna göre aracı kurum, banka ve portföy yönetim şirketleri dışında sermaye piyasasında faaliyette bulunabilecek diğer kuruluşların da yeni birliğin üyeleri olma olasılığı bulunuyor. Bu düzenleme, aralarında ciddi çıkar çatışmaları olabilecek, farklı meslekleri icra eden kurumları bir araya getirmektedir. Kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşlarında bu tür bir yapılanma örneği görülmediği gibi, bu model Anayasa’da belirtilen meslek örgütü felsefesiyle de örtüşmemektedir” dedi.
 
Yeni tasarıya göre Birlik Yönetim Kurulu’nda görev yapacak iki bağımsız üye huzur hakkı alacak. “Kurulduğundan bugüne dek Birlik yönetim ve denetim kurullarında sektörümüzün deneyimli isimleri herhangi bir maddi karşılık beklemeden sadece ve sadece sektöre katkıda bulunmak için görev yapmışlardır. Önümüzdeki dönemde huzur hakkı karşılığı görev yapacak bu iki üyenin sektörümüze nasıl bir katkıda bulunacağını da anlamakta zorlanıyoruz” diyen Köksal, bağımsız olarak tanımlanan üyelerin atanma şekillerinin de Kurumsal Yönetim İlkeleri ile çeliştiğini belirtti.
 
Köksal, sermaye piyasalarının gelişmesinin bağımsız, üyelerinin uyum içinde olduğu, sektörün ve Türkiye Sermaye Piyasası'nın ortak çıkarlarının korunduğu ve gözetildiği demokratik bir Birlik yapısıyla mümkün olacağını da sözlerine ekledi.