Klimasan A.Ş. açıklaması;23.12 2016 tarihinde şirketimiz tarafından Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulan, gerek Metalfrio markasının ve gerekse Metalfrio Solutions S/A 'nın geliştirdiği ürünlere dair patent ve sair fikri/sınai hakların şirketimizce kullanım koşullarını düzenleyen lisans
anlaşması ile ilgili olarak , yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine bu ek açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

Yapılan lisans anlaşması, sadece Metalfrio markası ile yapılacak ürün satışlarını duzenlemekte olup, şirketimizin Klimasan ve Şenocak markası ile yapacağı satışları kapsamamaktadir. Bu anlaşmaya konu lisans bedeli, Metalfrio markası ile Türkiye ve Avrupa dışında kalan belirli bölgelere ve müşterilere yapılacak satışlar ile sınırlı olup, fabrika teslim satış cirosunun %2'si olarak hesaplanacaktır. Her halükarda, bu şekilde hesap edilecek lisans bedeli, 2017 yılı için azami EUR 300.000, 2018 yılı için azami EUR 400.000 ve 2019 yılı için azami EUR 500.000'luk meblağı aşamayacaktır. Takip eden yıllarda bahsi geçen %2'lik oran, herhangi bir azami bedel sınırı olmaksızın uygulanacaktır. Ödeme tutarları, çeyrek dönemler itibariyle gerçekleşen satışlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.