Kiler GYO açıklaması;İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Payamlı Mahallesi, Galinos Mevkii, 1 Pafta, 1356
Parsel No'lu, 49.949 m2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Gayrimenkul'ün satışına ilişkin Turaçlar Yatırım İşl. İnş.Tur. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. ile protokol düzenlenmiştir. Turaçlar Yatırım İşl. İnş.Tur. Paz. San. Ve Tic. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde ilişkili taraf kapsamında değildir.
 Protokole göre satış bedeli 9.000.000 USD+KDV ( 10.620.000 USD) olarak belirlenmiştir. Satışa konu taşınmazla ilgili Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 06.12.2016 tarihli değerleme raporu ekte sunulmuş olup, bu taşınmazın değer tespiti 6.494.000 USD+KDV (7.662.900 USD) olarak belirlenmiştir. Satış bedelinin 500.000 USD'lik kısmı protokolün imzalanmasıyla birlikte, 2.500.000 USD'lik kısmı imar planı ilgili kurum tarafından onaylandığı tarihte, bakiye kalan kısım olan 6.000.000 USD ile KDV tutarı  imar planının ilgili kurum tarafından ilanına müteakip askıya çıktığı tarihten itibaren 120 gün sonra tahsil edilecektir. Son ödeme diliminin tahsili ile birlikte tapu devri de gerçekleştirilerek satış işlemleri tamamlanmış olacaktır. Satış sürecine ilişkin gelişmeler bahse konu bu protokol hükümlerine uyumlu olarak KAP'ta ayrıca ilan edilecektir.