Kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması için kenevir yetiştiriciliğine ilişkin düzenleme yapıldı.

İzinli kenevir yetiştiriciliği Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta yapılabilecek.

Kenevir yetiştiriciliğine getirilen düzenleme ile bu  ürüne bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanmasına yönelik  izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin usul  ve esaslar belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kenevir Yetiştiriciliği? ve  Kontrolü Hakkında Yönetmeliği"  Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kenevire bağlı uyuşturucu madde üretiminin engellenmesinin sağlanması  için izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak işlemlere ilişkin   usul ve esasların belirlendiği yönetmeliğe göre, izinli kenevir yetiştiriciliği  Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri,  Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak  illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde yapılabilecek, bu illerin dışında  kenevir yetiştiriciliği yasaklandı.

İhtiyaç hallerinde kenevir yetiştiricilik bölgelerini azaltmak veya  çoğaltmak için Bakanlık yetkili kılındı. Bu kapsamda, Bakanlık yeni  yetiştiricilik bölgeleri ihdas edebileceği gibi mevcut yetiştirme bölgelerini de iptal edebilecek.

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir  yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihlerinde  yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük mülki idare amirliğine başvuracak.

Kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçiler, kamu görevlilerinin  yetiştiricilik alanında yapacağı kontrollere yardımcı olmakla, hasat sonrasında  esrar elde edilmesini önlemek için kenevir bitkisinin yan dal, yaprak ve çiçek  gibi artıkları derhal imha etmekle yükümlü kılındı.

Hangi amaca yönelik olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevir imha  edilecek ve konu adli mercilere intikal ettirilecek.