Bankacılık Kanunu teklifindeki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

TBMM’ye sunulan Bankacılık Kanunu teklifine göre, satılması amaçlanan TMSF bünyesindeki bankaların, kamuya satılması halinde ihale düzenlenmeyecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), faaliyet izni kaldırılan, yönetim ve denetimi Fon’a devredilen bankalar ile hisseleri Fon tarafından haczedilen bankaların hak ve varlıklarını satmaya yetkili olacak.  AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati ve arkadaşlarının imzasıyla, Bankacılık Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi  TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Süreç hızlanacak 

Teklif, faaliyet izni kaldırılan ya da TMSF’ye devredilen bankalara ilişkin ortak hükümlerde değişiklik yapıyor. Buna göre, TMSF, Fon’a devredilen faaliyet izni kaldırılmış bankaların hak ve alacaklarını, kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmeye yetkili olacak. Fon bünyesindeki bankalarla ilgili olmak üzere  BDDK’dan izin almaksızın ve Rekabet Kanunu’na tabi olmaksızın yeni bir banka kurma yetkisiyle donatılacak. Tasarıya göre, TMSF’ye devredilen bankanın katılım bankası kurmak amacıyla  Halkbank,  Ziraat Bankası veya  Vakıfbank’a satışı durumunda ihale düzenlenmeyecek. Kamu bankalarının katılım bankası kurmak için gereken şartları taşıdığı ve kuruluş izninin olduğu kabul edilecek. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın doğrudan katılım bankası kurması durumunda da kuruluş izni olduğu kabul edilecek, onay süreçlerinden muaf tutulacak.  

Tasarıyla hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı kamuya ait katılım bankası kurulması çalışmaları kapsamında, Ziraat ve Halbank, hız kazanmış olacak.

Vakıfbank’ın % 58’i Hazine’ye

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 60 maddeden oluşuyor. İşte öne çıkan maddeler: 

- Bankalar hakkında  rekabet Kurulu’nca soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde bu durum BDDK’ya bildirilecek. Soruşturma sonucunda oluşturulan rapor, Rekabet Kurulu’nca karara bağlanmadan önce görüşünün alınmasını teminen BDDK’ya tebliğ edilecek. 

- Vakıflar Bankası hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerden yüzde 58.5’i Hazine’ye devredilecek.  

- Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.

- Resmi  Gazete’nin basım ve dağıtım hizmetlerinde grev ve lokavt  yapılamayacak.

- Sermaye piyasasında bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak.