Türk bankacılık sisteminin karlılığı Temmuz ayında düşüş gösterdi.

BDDK, bankacılık sistemine ait aylık raporunu yayınladı. Raporda sektörün net karı, karlılıkta lider bankalara yer verildi. Raporu değerlendiren İş Yatırım karlılıkta etken olan faktörlere değindi ve şu görüşlere yer verdi:

''Sektörün net karı önceki aya göre %17 geriledi. BDDK’nın yayımladığı aylık verilere göre Türk bankacılık sistemi Temmuz ayında önceki aya göre %17 düşüşle 2 milyar TL toplulaştırılmış net kar açıkladı. Böylece yılın ilk yedi aylık döneminde sektörün net karı geçen yılın aynı dönemine göre %12 düşüşle 14,5 milyar TL oldu. Ancak bankaların mali gelirleri (net ticari kar/zarar ve temettü gelirleri) hariç tutulduğunda yıllık karşılaştırmada sektörün net karındaki düşüş %2 ile sınırlı oldu. Önceki ayın güçlü verileri Haziran ayının dönem kapanışı olması etkisini de içeriyor. Bu nedenle aylık karşılaştırmanın çok da sağlıklı olmadığını belirtelim.

Haziran ayı güçlü baz teşkil ediyor. Net karın aylık gelişimine baktığımızda TL kredi mevduat spredlerindeki iyileşmenin devam ettiğini ancak aylık enflasyon verilerindeki düşüş nedeniyle TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin düştüğünü, kredi büyümesindeki daralma ve önceki ay mevsimsel olarak güçlü olan ücret ve komisyon gelirleri nedeniyle esas faaliyet gelirlerinin zayıfladığını görüyoruz. Diğer yandan yine mevsimsel etkilerle sorunlu kredilerden yapılan tahsilatların gerilediğini ancak karşılık giderlerindeki düşüşün bu durumu telafi ettiğini belirtelim.

Kalkınma ve yatırım bankaları Temmuz ayının lideri oldu. Banka gruplarına baktığımızda kalkınma ve yatırım bankaları önceki aya göre net karlarını bir kata yakın artırarak Temmuz ayının lideri oldu. Özel sermayeli mevduat bankalarının net kar performansı kamu sermayeli mevduat bankalarına göre daha iyi durdu. Ancak TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin muhasebeleştirilme farkları, net ticari kar/zarar ve diğer karşılık giderlerinin aydan aya dalgalanması iki grup arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasını engelliyor. Net kar haricinde kredi mevduat spred gelişimi ve sorunlu kredilere ilişkin karşılık giderleri olarak baktığımızda ise kamu sermayeli mevduat bankalarının daha iyi bir görünüm sergilediğini söyleyebiliriz. Katılım bankalarının net kar performansı önceki aya göre iyileşme kaydederken bu segmentte sorunlu kredilerinde artışın devam ettiğini görüyoruz.''