Türkiye Kalkınma Bankası, rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan 58.354,894 TL nominal değerli payları satacak.

Türkiye Kalkınma Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada, çıkarılmış sermayesinin 160.000.000 TL' den 500.000.000 TL'ye artırılması ile  ilgili olarak,  rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan toplam 58.354,894 TL  nominal değerli payları,  02-03 Ocak 2017 tarihlerinde 2 işgünü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla BİAŞ Birincil Piyasada  satışa sunulacağı bildirildi. Nominal değerden az olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satış gerçekleştirileceği belirtildi.