Kalkınma Bankası Çorlu'da bulunan fabrika ve müştemilatını ihale yoluyla satacağını bildirdi.
 
Kalkınma Bankası Çorlu Halı Üretim Fabrikası ve Müştemilatı’nı toplam  13.550.000 TL bedelle BATU Yatırım Holding A.Ş’ye ihale yoluyla ve peşin fiyata satacağını bildirdi. Kalkınma Bankası satış işleminden 6.296.164 TL satış karı elde edecek. Satış işlemi T.C. Başbakanlığın 15/06/2012 tarih ve 2012/15 sayılı genelgesi hükümleri çerçevesinde, izin alındıktan sonra gerçekleştirilecek.