Ekonomi Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli laminat parkelerin ithalatı konusunda dampinge karşı önlemlerin devam etmesini kararlaştırdı.

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, mevcut önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrarının muhtemel olduğu tespit edildiğinden, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli laminat parkelere uygulamada bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin aynen uygulanmaya devam edilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.