İşsizin parası artık sadece kamu bankalarına yatırılabilecek.
 
Türkiye’nin en büyük 10 bankasında tutulan yaklaşık 7.1 milyar liralık  işsizlik fonu, mevduat vadesi geldiğinde çekilerek üç kamu bankasına yatırılacak. En yüksek faizi veren, işsizin parasını kapacak.
 
İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken 70.3 milyarlık varlığın, yüzde 9.9’u halen aktif büyüklük sıralamasında ilk ona giren bankalarda tutuluyor. Habere göre, yapılan değişiklikle artık Fonun mevduatı sadece kamu bankasında, Ziraat Bankası, Halkbankası ve Vakıfbank’ta tutulabilecek. Bir bankaya yatırılabilecek mevduat miktarı da fon varlığının yüzde 5’inden yüzde 10’una çıkarıldı. Böylece Fon, yaklaşık 7.1 milyarlık mevduatını vadesi dolduğunda, özel banka ise oradan çekerek, kamu bankasına yatıracak.
 
Bunun için kamu bankalarından teklif alacak olan Fon, en yüksek getiriyi veren bankaya bu mevduatı yatıracak ya da getiriler eşitse onlar arasında mevduatı paylaştıracak. İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylül ayında yayınlanan Kamu Haznedarlığı Tebliği'nde yapılan değişiklikle İşsizlik Sigortası Fonu’nun istisnası kaldırılarak, diğer kamu kuruluşları gibi varlıklarını kamu bankalarında tutma yükümlülüğe getirilmişti.
 
İşte bu yükümlülük doğrultusunda, Fon gerekli mevzuat değişikliğini yaptı. İş-Kur yetkilileri, toplam on bankada fon varlığının yaklaşık yüzde 10’unu mevduat olarak tuttuklarını, yapılan değişiklikle, bu paraların vadesi geldiğinde özel bankalardan çekilerek kamu bankalarına yatırılacağını belirttiler.
 
İlk 10 Banka İçinde 3 Kamu Bankası da Var
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 30 Eylül 2013 itibari ile Türkiye’nin ilk 10 büyük bankası, aktif büyüklük sıralamasına göre şöyle:
 
İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Ak Bank, Yapı ve Kredi Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Finansbank, Denizbank, Türkiye Ekonomi Bankası.
 
Yatırım Fonu Kaldırıldı
 
Bugün yapılan bir başka değişiklik de fon varlıklarının hangi yatırım araçlarında değerlendirilebileceğine ilişkin maddesinde oldu. Buna göre işsizin parası ‘yatırım fonlarında’ değerlendirilemeyecek. Ancak İşkur yetkilileri, zaten yatırım fonlarını tercih etmediklerini, dolayısıyla bunun çıkarılmasının çok da önemli olmadığını belirttiler.