İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere 26 bin TL'ye kadar hibe veriyor.
 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen engelliye 26 bin TL'ye kadar hibe veriyor. İşgücü piyasasında dezavantajlı konumda yer alan kesimlerin başında yer alan engellilere, engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan bugüne kadar yaklaşık 120 milyon kaynak tahsis edildi.  Bu kapsamda 2009'dan 2013 yılı sonuna kadar düzenlenen mesleki eğitim kurslarına, 8 bin 549'u kadın olmak üzere toplam 22 bin 242 engelli katıldı. Fonun yönetiminden sorumlu komisyona sunulacak projelerle girişimcilik eğitimi alan veya kuracağı meslekte eğitim almış engellilerden kendi işini kurmak isteyenlere, kuruluş işlemleri giderleri, işletme giderleri ve makine-teçhizat desteği olarak toplam 26 bin TL'ye kadar hibe veriliyor.
 
31 Mart Son Gün
 
Söz konusu hibeden yararlanmak isteyen engellilerin 31 Mart'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde hak sahipleri bundan faydalanmayacak. Burada iki önemli husus var. Birincisi, başvuracak engellinin girişimcilik eğitimini tamamlayıp sertifika almış olması gerekiyor. İkincisi ise, engellinin kuracağı işle ilgili mesleği veya kendi alanında daha önce mesleki eğitim almış olması gerekiyor. Bu iki şartı taşıyan projeler değerlendirilecek.