İş Bankası 1,01 milyar TL'lik tahvil ihraç etti.

Türkiye İş Bankası, 1,01 milyar Türk Lirası nominal değerli 115 ve 171 gün vadeli banka bonoları ile 70,2 milyon Türk Lirası nominal değerli 388 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı gerçekleştirdi. Banka KAP'a yaptığı duyuruda tahvil ihracı hakkında detayları paylaştı.
 
Türkiye İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
 
Türkiye İş Bankası A.Ş., 16-17-18 Kasım 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 115 gün vadeli, 400.000.000.-TL nominal değerli ve 171 gün vadeli, 400.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 388 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.500.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 30.10.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
 
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.

Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
 
a) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 541.845.273.-TL olarak gerçekleşen, 115 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
115 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 465.500.273.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 76.345.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 541.845.273.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %85,91, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %14,09, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
 
b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 468.341.134.-TL olarak gerçekleşen 171 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
171 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 468.341.134.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 468.341.134.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
 
c) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 70.267.978.-TL olarak gerçekleşen 388 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
388 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 70.267.978.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 70.267.978.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 115 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,10 olarak belirlenmiş (%10,45 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96916 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 171 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,18 olarak belirlenmiş (%10,46 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95448 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 388 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,57 olarak belirlenmiş (%10,54 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89899 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
 
 

Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 23.10.2015 tarihli özel durum açıklamamız.
 
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Genel Müdürlüğümüz tarafından 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 115 gün vadeli banka bonosu, 400 milyon Türk Lirası nominal değerli 171 gün vadeli banka bonosu ve 200 milyon Türk Lirası nominal değerli 388 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu kıymetlere ilişkin halka arza, toplam 1 milyar Türk Lirası olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarının 1,5 milyar Türk Lirası nominal tutara kadar artırılabileceği belirtilmişti.
 
Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2015 tarihli; 29833736-105.03.01-E.11681 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen toplam 1,01 milyar Türk Lirası nominal değerli 115 ve 171 gün vadeli banka bonoları ile 70,2 milyon Türk Lirası nominal değerli 388 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.