İş Bankası 2016 yıl sonu beklenti raporunu açıkladı.

İş Bankası 2016 yıl sonu için GSYH büyümesini %3,5, yıllık enflasyon oranını ise %7,0 olarak öngördü.

Açıkladığı makroekonomik göstergeler doğrultusunda Cari açık/GSYH %5,5, bankacılık sektörü kredi büyümesi %12, bankacılık sektörü mevduat büyümesinin ise %10 civarında olacağı beklentisinde bulundu.

İş Bankası 2016 Yıl Sonu Beklentileri Makroekonomik Göstergeler

2016

GSYH Büyümesi

3,5%

Yıllık Enflasyon Oranı (TÜFE)

7,0%

Cari Açık/GSYH

5,5%

Bankacılık Sektörü Kredi Büyümesi

12%

Bankacılık Sektörü Mevduat Büyümesi

10%

İş Bankası

2016*

Kredi Büyümesi

%10-%12

Bireysel Krediler

%13-%15

Diğer Krediler

%9-%10

TL Bireysel Olmayan Krediler

~%16

Mevduat Büyümesi

13-14%

TL Mevduat

>%14

Takipteki Krediler Oranı

+60 baz puan

Brüt Kredi Riski Maliyeti**

115-125 baz puan

Net Kredi Riski Maliyeti***

~96 baz puan

Sermaye Yeterlilik Oranı

>%14

Net Faiz Marjı

%3,7-%3,9

Net Faiz Marjı (Swap maliyetine göre düzeltilmiş)

%3,3-%3,5

Net Faiz Geliri Artışı

~%16

Temettü Geliri Artışı

~%12

Faaliyet Gelirleri Artışı

~%13

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Artışı

>%15

Faaliyet Giderleri Artışı

TÜFE + %3-4

Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri

~(-) 50 baz puan

Şube Sayısı Artışı

~10

Ortalama Aktif Karlılığı

%1,2-%1,3