Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2012 yılında ihracatın yüzde 62.6'sını, ithalatın yüzde 38.5'ini gerçekleştirdi.

KOBİ'ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43.9'u Avrupa ülkelerine yapılırken, KOBİ'ler ihracatının yüzde 92.9'unu imalat sanayi ürünleri oluşturdu. 2012 yılında 13 milyar 62 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen Ar-Ge harcamalarının yüzde 16.6'sı KOBİ'ler tarafından yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ni yayımladı. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği tarafından Avrupa KOBİ haftası etkinlikleri düzenlendiğine dikkat çekilen haber bülteninde, beşincisi 25-30 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası 2013 etkinlikleri kapsamında TÜİK çalışmalarında yer alan Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Dış Ticaret İstatistikleri, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması ve Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı araştırmalarında KOBİ'lere (çalışan sayısı 250'den az olan girişimler) ilişkin 2010-2013 yıllarına ait bazı istatistiklerden derlendiği vurgulandı. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında 0-9 çalışanı olan girişimler yer almadığından, Türkiye geneline ilişkin sonuçların 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için, KOBİ'lere ilişkin sonuçlar ise 10-249 çalışanı olan girişimler için hesaplandığı kaydedildi. Buna göre sanayi ve hizmet sektörlerinde 2011 yılında 2 milyon 591 bin 82 girişim faaliyet gösterdi. KOBİ'ler toplam girişim sayısının yüzde 99.9'unu, istihdamın yüzde 76'sını, maaş ve ücretlerin yüzde 53'ünü, cironun yüzde 63'ünü, FMKD'nin yüzde 53.3'ünü ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53.7'sini oluşturdu.

-KOBİ'LER TİCARET SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞTI-

KOBİ'ler 2011 yılında en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. KOBİ'lerde ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre; girişimlerin yüzde 40.8'i toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı, yüzde 16.4'ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12.8'i imalat sanayinde faaliyet gösterdi.

-TİCARET SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA DA EN BÜYÜK PAYA SAHİP-

KOBİ'lerde 2011 yılında ticaret sektörü istihdamda da en büyük paya sahip oldu. Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı faaliyetindeki KOBİ' lerde; istihdam payı yüzde 30.6, maaş ve ücret payı yüzde 24.7, ciro payı yüzde 53.4, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27.9, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 22.7 olarak gerçekleşti.

-İHRACATIN YÜZDE 62.6'SI KOBİ'LERDEN-

KOBİ'ler 2012 yılında ihracatın yüzde 62.6'sını gerçekleştirdi. İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 20.6 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24.3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17.7, 250 ve üzeri kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 37.2 oldu.

Girişimin ana faaliyetlerine göre ihracat değerinin yüzde 34.9'u sanayi, yüzde 60.1'i ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler tarafından yapıldı.

-KOBİ'LER 2012 YILINDA İTHALATIN YÜZDE 38.5'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİ-

KOBİ'LER 2012 yılında ithalatın yüzde 38.5'ini gerçekleştirdi. İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6.2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 14.3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17.9, 250 ve üzeri kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61.4 oldu.

Girişimin ana faaliyetlerine göre ithalat değerinin yüzde 33.2'si sanayi, yüzde 55.7'si ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi.

-KOBİ'LER TARAFINDAN YAPILAN İHRACATIN YÜZDE 43.9'U AVRUPA'YA-

KOBİ'ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43.9'u Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Ülke gruplarına göre 2012 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ'ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 43.9'u Avrupa ülkelerine, yüzde 42.2'si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. İthalatta ise KOBİ'ler yine Avrupa yüzde 51.2, Asya yüzde 37.9 ile ülkelerinden yapılan ithalatta önemli paya sahip.

-KOBİ'LERİN İHRACATININ YÜZDE 92.9 İMALAT SANAYİ ÜRÜNÜ-

KOBİ'lerin ihracatının yüzde 92.9'unun imalat sanayi ürünleri olduğu belirlendi. Girişim istatistiklerine göre bu sektör içinde yer alan ana metallerin payı yüzde 22.4, giyim eşyasının payı yüzde 12.9 ve tekstil ürünlerinin payı ise yüzde 8.7 oldu. KOBİ'lerin yapmış olduğu ithalatta ise öne çıkan sektörler kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde16.2, ana metaller yüzde 13.8 ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar yüzde 12.4 olarak belirlendi.

-AR-GE HARCAMALARININ YÜZDE 16.6'SI KOBİ'LERDEN-

KOBİ'ler 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının yüzde 16.6'sını gerçekleştirdi. Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2012 yılında 13 milyar 62 Milyon TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın yüzde 16.6'sı, 2 milyar 166 milyon TL ile KOBİ'ler tarafından yapıldı. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 105 bin 122 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 25.3'ü KOBİ'lerde istihdam edildi.

-KOBİ'LERİN YÜZDE 90.5'İ İNTERNET ERİŞİMİNE SAHİP-

İnternet erişimine sahip KOBİ'lerin oranı 2013 yılında yüzde 90.5 oldu. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasına(1) göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 90.8'i internet erişimine sahip olup, bu oran KOBİ'lerde yüzde 90.5 düzeyinde gerçekleşti.

Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar kullanım oranı yüzde 92, web sayfası sahiplik oranı yüzde 53.8, internete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 90.6 iken, en yaygın kullanılan internet bağlantı türü yüzde 86.4 ile DSL bağlantı oldu. KOBİ'lerde ise bilgisayar kullanım oranı yüzde 91.8, web sayfası sahiplik oranı yüzde 52.9, internete geniş bant bağlantı ile erişim oranı yüzde 90.4, en yaygın kullanılan İnternet bağlantı türü yüzde 86.4 ile DSL bağlantı oldu.

-KAMU İLE İLETİŞİMDE İNTERNET KULLANILDI-

KOBİ'lerin yüzde 73.2'si 2012 yılında kamu ile iletişimde İnternet kullandı. Girişimlerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı 2012 yılında yüzde 73.7 oldu. KOBİ'lerde bu oran yüzde 73.2 olarak belirlendi. Girişimlerin yüzde 10.1'i 2012 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla mal, hizmet siparişi alırken, KOBİ'lerde bu oran yüzde 9.7 oldu.