2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 192 5052
İlköğretim Kurumu 312 78724
Ortaöğretim Kurumu 37 18174
Mes.ve Tek.Öğretim Kurumu 50 12964
Özel Öğretim Kurumu 35 12093
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 21323
Hastane 9 2094
Spor Tesisleri 13 19800