YOZGAT

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış dördüncü sırada yer alan il´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 54´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 31) ve sanayi (yüzde 15) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla hizmetler yüzde 3,3 ve sanayi sektörü yüzde 2,9 büyürken, tarım sektörü yüzde 1,4 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Yozgat ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı", "tekstil ürünleri imalatı" ile "makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile tamamlanan teşvik yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesine göre hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel payı Ülke payından daha büyük olmaktadır. Diğer taraftan sektörün verimliliği Türkiye ortalamasının altındadır. Alt sektörler itibarıyla çeşitliliğin görülmediği gıda sanayi; genel olarak günlük tüketime yönelik olan unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile özel sektör işgücü verimliliği göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel payı Ülke payından daha büyük olmaktadır. Diğer taraftan sektör verimlilikte ilk Üç sırada yer almasına rağmen Türkiye ortalamasının altındadır. Sektörde ağırlıklı olarak istihdam "çimento imalatı alt sektöründe gerçekleşmektedir.

2000-2004 döneminde İl toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 40´inin gerçekleştiği tekstil ürünleri imalatı, ayni zamanda il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasında da yer alması ile öne çıkmaktadır.

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı; GSİS il içi yüzde ve ihracat yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. Metal ürünleri imalatında "metal yapı ve yapı parçaları imalatı" alt sektörü önemli bir yer tutmaktadır.

Yozgat ilinin verimlilik grafiği incelendiğinde; sadece dört sektörde verimlilik verisinin bulunduğu, bunların da Türkiye ortalamasının altında değerler aldığı görülmektedir. Diğer sektörlerin verimlilik verilerinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.


YOZGAT İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

3 Tekstil ürünleri imalatı

4 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı