2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 267 5761
İlköğretim Kurumu 513 78126
Ortaöğretim Kurumu 35 12193
Mes.ve Tek.Öğretim Kurumu 54 9349
Özel Öğretim Kurumu 27 4237
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 5412
Hastane 12 1126