Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 3367 5982
Halk Eğitim Merkezi 8733 10508
Mesleki Eğitim Merkezi 126 2680
Meslek Yüksek Okulu 756 2137
Fakülte 981 1538
TOPLAM 13963 22845