YALOVA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında dokuzuncu sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 49´luk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 45) ve tarım (yüzde 6) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1996-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla hizmetler yüzde 2,6 ve sanayi sektörü yüzde 1,1 büyürken, tarım sektörü yüzde 2,0 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Yalova ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", "kimyasal madde ve ürünlerin imalatı" ile "giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması " sektörleri öne çıkmaktadır.

Tekstil ürünleri imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat il içi yüzde göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. İşyeri ve istihdam, ihracat ve verimlilik grafikleri incelendiğinde tekstil imalatının, İl ve Ülke içindeki değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir.

İl´deki en verimli sektör olan kimyasal madde ve ürünlerin imalatı aynı zamanda İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde de yer almaktadır. Ayrıca GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından daha büyük olmaktadır.

GSİS il içi yüzde ve İl Sanayi Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinde öne çıkan giyim eşyası imalatında ağırlıklı olarak istihdam, "diğer dış giyim eşyaları imalatı" ile İç giyim eşyası imalatı" alt sektörlerinde gerçekleşmektedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; tekstil imalatı, giyim eşyası imalatı, kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile bitkisel üretimdir. Ayrıca 2000-2004 döneminde İl´de, yabancı sermaye yatırımları gıda sektöründe; aynı dönemde teşvik yatırımları ise sadece kimyasal madde ve ürünlerde gerçekleşmiştir.

İl´de, yüksek oranda istihdam yaratan büyük ölçekli özel sektör yatırımlarının varlığı görülmektedir. Ayrıca yapılan bu yatırımlar tek bir sektörle sınırlı kalmayıp farklı alanlara dağılmıştır. Bu durum imalat sanayinin göreceli olarak çeşitlenmesini sağlamıştır.

YALAVO İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Tekstil ürünleri imalatı

2 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

3 Giyim eşyası imalatı kürkün işlenmesi ve boyası

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı