VAN

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yetmiş beşinci sırada yer alan İl´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 67´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 24) ve sanayi (yüzde 9) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla yüzde 6,1 ile sanayi, İl´in en hızı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Van ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde oranına göre il içinde birinci sırada yer alan gıda ürünleri ve içecek imalatı, genel olarak günlük tüketime yönelik olan unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri GSİS il içi yüzde oranına göre hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. Diğer taraftan sektör, ilin orman varlığı potansiyelinden çok sanayisinin küçük olması nedeniyle öne çıkmaktadır. Alt sektörler itibarıyla marangoz atölyeleri temelinde üretimin gerçekleştiği "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" öne çıkmaktadır.

2000-2004 dönemindeki il toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 25´i metalik olmayan mineral ürünleri imalatında gerçekleşmektedir. Sektörde, "fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı", "süsleme ve yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" ile "hazır beton imalatı" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı İl´ de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; hayvancılık, turizm ve bitkisel üretimdir.

İl´in verimlilik grafiğinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.

İl´de, genel itibarıyla sanayi üretimi, istihdam yaratmada etkisiz olan küçük ölçekli aile işletmelerinden oluşmaktadır.

VAN İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

3 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı