Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 2297 5012
Halk Eğitim Merkezi 14062 10727
Mesleki Eğitim Merkezi 186 1510
Meslek Yüksek Okulu 1848 4561
Fakülte 2628 5703
Lisansüstü 501 1360
TOPLAM 21522 28873