1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 3.5 53.2
Kar(cm) 4.0 120.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 4.3 17.5
Kış Sıcaklık(˚C) -3.2 -0.5
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 1.5 13.1
Yaz Sıcaklık (˚C) 18.3 22.5
Sonbahar-Yağmur(mm) 10.8 49.6
Sonbahar- Kar(cm) 32.0 34.0
Kış -Yağmur(mm) 31.0 40.5
Kış- Kar(cm) 60.0 120.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 47.4 53.2
İlkbahar - Kar(cm) 4.0 48.0
Yaz - Yağmur(mm) 3.5 18.5
Yaz-Kar(cm) - -